Order

ราคาสินค้าและค่าจัดส่ง

1. ราคาสินค้าที่แสดงเป็นราคาที่รวมภาษามูลค่าเพิ่ม (VAT) แล้ว
2. ท่านสามารถเลือกวิธีการรับสินค้าได้ 

 1. ท่านมารับสินค้าด้วยตัวท่านเอง ไม่มีค่าขนส่ง
 2. ให้ทางร้านเป็นผู้ส่งสินค้า ทางร้านจะคิดค่าขนส่งตามประเภทการขนส่งโดยจะแจ้งให้ท่านรับทราบก่อนชำระเงิน/จัดส่งสินค้า

วิธีการสั่งซื้อ

1. สั่งซื้อสินค้าผ่านทางระบบตะกร้าสินค้า
2. สั่งซื้อสินค้าผ่านทางโทรศัพท์ 083-035-4147
3. สังซื้อสินค้าผ่านทางอีเมล์ info@108comstore.com
 


วิธีการชำระเงิน
ชำระโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่บัญชี 7492489454
ชื่อบัญขี บริษัท 108 โอเอ จำกัด
 

เมื่อโอนแล้วกรุณาแจ้งการโอนเงินพร้อมเลขที่คำสั่งซื้อมาที่ โทร 083-035-4147   แฟกซ์ 02-4104400 หรือ อีเมล์ info@108comstore.com เมื่อยืนยันการโอนเงินแล้วภายใน 1 วันทำการ เราจะส่งอีเมล์รับทราบการชำระเงิน

"กรุณาเช็คสินค้าก่อนโอนเงิน"


การจัดส่งสินค้า

การจัดส่งสินค้าภายในประเทศจะเป็นการส่ง
1. แบบรถขนส่ง ขึ้นอยู่กับระยะทางและข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อและทางร้าน
2. แบบไปษณีย์ลงทะเบียน โดยทั่วไปแล้วหลังจากส่งสินค้าลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 2-3 วันทำการ ขึ้นอยู่กับที่ทำการไปรษณีย์ปลายทาง ลูกค้าสามารถนำหมายเลขที่ได้รับทางอีเมลล์เมื่อเราส่งสินค้าให้มาตรวจสอบสถาะการขนส่งได้
 


การรับประกันความพอใจ

     ลูกค้าสามารถขอรับเงินคืนได้เฉพาะในกรณีที่สินค้าที่ได้รับไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในประกาศ หรือเกิดจากความผิดพลาดของผู้ขายเท่านั้น ผู้ขายยินดีคืนเงินเฉพาะค่าสินค้าให้เต็มจำนวน หลังจากที่ได้รับสินค้าแล้ว 3 วัน ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

 1. ระยะเวลาต้องไม่เกิน 7 วันนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า (ถ้าเป็นการจัดส่งทางไปรษณีย์ดูได้จากสถานะของการส่งของ ทางไปรษณีย์จะมีข้อมูลวันเวลาการรับสินค้า)
 2. สินค้าที่ส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดิมเท่านั้นไม่แตกหักเสียหายหรือมีร่องรอยอันเนื่องมาจากใช้งาน
 3. ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าส่งสินค้ากลับคืน
 4. กรณีต้องการเปลี่ยนเป็นสินค้าใหม่ ต้องอยู่ในความยินยอมของผู้ขายโดยสินค้าใหม่จะต้องมีมูลค่าเท่ากันหรือ มีมูลค่ามากกว่าโดยลูกค้าเพิ่มเงินส่วนต่าง
 5. ต้องส่งคืนสินค้าภายใน 3 วัน นับจากวันแจ้งความจำนงเปลี่ยน/คืนสินค้า และผู้ขายยินยอม

เพื่อความรวดเร็วกรุณา:

 1. ระบุเลขที่คำสั่งซื้อ
 2. ระบุชื่อผู้ทำการสั่งซื้อและอีเมล์
 3. ยอดเงินรวมทั้งหมดของการสั่งซื้อ หรือยอดเงินรวมของสินค้าที่คืน
 4. ส่งแบบด่วน (EMS) หรือ ลงทะเบียนเพื่อที่จะสามารถตรวจสอบสถานะการส่งและการรับของได้

เมื่อได้รับสินค้าคืนถูกต้องเรียบร้อย จะทำการโอนเงินคืนให้ลูกค้า เต็มตามจำนวนที่ชำระมาครั้งแรกและจะมีอีเมล์แจ้งการคืนเงินให้่ลูกค้าทราบ

การรับประกันสินค้า

ระยะเวลารับประกันและเงื่อนไขการรับประกันจะขึ้นอยู่กับสินค้าแต่ละประเภท โดยสามารถส่งสินค้ามาเคลมได้ทางไปรษณีย์ หรือนำสินค้าไปเคลมยังจุดรับเคลมของผู้ผลิตสินค้าโดยตรง