CORDLESS-DT-MK240-WH(NANO)

MK240-WH(NANO)

 CORDLESS-DT-MK240-WH(NANO)

CORDLESS-DT-MK240-WH(NANO)Model : CORDLESS-DT-MK240-WH(NANO)#Vendor Code : 920-008203

 

Specifications
Inteface  
Key Feature อายุการใช้งานแบตเตอรี่ 36 เดือน, สามารถปรับความสูงของคีย์บอร์ด, ดีไซน์แบบป้องกันน้ำ, ไร้สาย 2.4GHz (10 เมตร)
Mouse Include YES
OS Support Windows® 10 หรือรุ่นใหม่กว่า, Windows 8, Windows 7, Windows Vista®, Windows XP Chrome OS™
Wireless Yes
 

 

 
 
  CORDLESS-DT-MK240-WH(NANO)
  Model : CORDLESS-DT-MK240-WH(NANO)#
  Vendor Code : 920-008203
 
 
  Specifications
Inteface  
Key Feature อายุการใช้งานแบตเตอรี่ 36 เดือน, สามารถปรับความสูงของคีย์บอร์ด, ดีไซน์แบบป้องกันน้ำ, ไร้สาย 2.4GHz (10 เมตร)
Mouse Include YES
OS Support Windows® 10 หรือรุ่นใหม่กว่า, Windows 8, Windows 7, Windows Vista®, Windows XP Chrome OS™
Wireless Yes

 

List Price: ฿1,290.00
Price: ฿1,100.00
฿1,100.00
SKU: MK240-WH(NANO)