้้HI-VIEW HI-255

 

 

HI-255                        
♦ JOYSTICK CONTROLER
♦ CONTROL UP TO 255 CAMERA
♦ ใช้กับกล้อง: HI-240SE 
List Price: ฿25,000.00
Price: ฿13,200.00
฿13,200.00
SKU: HI-255